Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Quin Scenarios Checkme 01
 

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Op maandag 13 januari 2014 startte de invoering van het nieuwe, landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker.

Dit bevolkingsonderzoek is voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar. Doel van het onderzoek is darmkanker vroeg op te sporen, zodat de kans op genezing groter is en de behandeling minder zwaar. Op de langere termijn kunnen met het bevolkingsonderzoek landelijk 2.400 sterfgevallen aan darmkanker voorkomen worden.

Het bevolkingsonderzoek wordt aangeboden door de overheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert de landelijke regie. Bevolkingsonderzoek Zuid-West is in de provincies Zuid-Holland en Zeeland verantwoordelijk voor de uitvoering van dit nieuwe bevolkingsonderzoek.

Gefaseerde invoering
Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gefaseerd ingevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat er de komende jaren extra capaciteit in de zorg moet worden gerealiseerd om het verwachte aantal vervolgonderzoeken te kunnen uitvoeren.


In 2014 worden mannen en vrouwen uitgenodigd die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951. In de jaren daarna volgen steeds meer geboortejaren, tot in 2019 iedereen in de doelgroep ten minste één keer is uitgenodigd. Eenmaal uitgenodigd, volgt iedere twee jaar een nieuwe uitnodiging.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een ontlastingstest, die deelnemers eenvoudig thuis kunnen doen. Eind januari worden door de screeningsorganisatie de eerste (paarse) enveloppen met daarin de test, een gebruiksaanwijzing en een informatiefolder verstuurd. Deelnemers sturen de test met behulp van de antwoordenvelop naar het laboratorium, waar de ontlasting wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van bloed. Wordt er bloed gevonden, dan is vervolgonderzoek nodig in de vorm van een inwendig kijkonderzoek (coloscopie). De deelnemer ontvangt in dit geval bij de uitslag direct een uitnodiging voor een intakegesprek bij een coloscopiecentrum.

Vrijwillig en gratis
Deelname aan het bevolkingsonderzoek is vrijwillig. Het bevolkingsonderzoek wordt aangeboden door de overheid. Het eventuele vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan worden vergoed door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het eigen risico moeten deelnemers mogelijk een deel hiervan zelf betalen.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Het bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. Bevolkingsonderzoek Zuid-West is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De screeningsorganisatie voert ook de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker uit.

Meer informatie: www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl en www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl