15-12-2021

Quin Dokters naar één locatie in Amsterdam

Quin Dokters brengt het aantal vestigingen in Amsterdam per 27 december aanstaande terug naar één locatie: locatie Westermarkt. Vanuit de centrale locatie aan de Westermarkt biedt Quin Dokters Amsterdam haar patiënten toegankelijke en kwalitatieve zorg met een vast team aan huisartsen en in combinatie met Quin’s zorginnovaties. De patiënten die buiten het adherentiegebied van deze praktijk wonen of voor wie deze locatie om een andere reden niet geschikt is, dragen wij over aan collega-huisartspraktijken in de buurt.

Uiteraard is bij het maken van deze beslissing veel aandacht geweest voor de continuïteit van zorg en de balans tussen de beschikbare zorgcapaciteit en de zorgvraag van onze patiënten. We hebben voor een aanpak gekozen waarbij wij als Quin Dokters niet alleen patiënten overdragen, maar waarin tevens een van onze vaste huisartsen mee gaat naar één van de collega-huisartspraktijken, te weten SAG Watergraafsmeer. Hiermee blijft de huisarts voor een deel van de patiënten die wordt overgedragen gelijk.

De betrokken patiënten worden deze week geïnformeerd over de overdracht. Uiteraard heeft de patiënt bij de overdracht alsnog keuzevrijheid. Met de overdracht van deze groep patiënten blijft de toegang tot huisartsenzorg in de buurt gewaarborgd in Amsterdam.