Kwaliteit en patiënttevredenheid

Kwaliteit en patiënttevredenheid

 

Kwaliteit en accreditatie

Als patiënt wil je er zeker van zijn dat je huisartsenpraktijk je de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet je hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het antwoord: met de keurmerken NHG-Praktijkaccreditering en de KNOV-Praktijkaccreditering.

Quin Dokters Amsterdam is sinds januari 2013 NHG praktijk geaccrediteerd. We zijn er erg trots op dit keurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Een huisartsenpraktijk krijgt dit merk alleen als zij aan strenge eisen voldoet. 

NHG-Praktijk accreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren van de praktijk. Het keurmerk is ontwikkeld door Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen

Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit (op het gebied van praktijkvoering, medisch handelen en patiëntenoordeel) belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering naar de landelijk vastgestelde normen.

 

Verlenging NHG-praktijkaccreditatie

NPA verricht de certificering van de huisartsenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.

Quin Dokters Amsterdam is de afgelopen jaren hard bezig geweest om op veel diverse gebieden de kwaliteit van zorg in onze praktijken te verbeteren. Om een aantal voorbeelden te noemen:

  • Alle protocollen zijn op orde.
  • We hebben voor speciale patiëntengroepen als Diabetes Mellitus (suikerziekte) of COPD (Chronisch Obstructive Pulmonal Disease) behandelprotocollen gemaakt.
  • Het dossier van patiënten die heel veel soorten medicijnen gebruiken wordt door een arts en de apotheek nagekeken.
  • In ons Huisarts Informatie Systeem (HIS) worden alle ziektes gecodeerd volgens een internationaal classificatie systeem (ICPC)
  • Zelfs onze handschoenen zijn gecertificeerd.
 

Patiënttevredenheid

Als huisarts zijn wij er in de eerste plaats voor u. Uw mening over onze huisartsen en over onze praktijk is daarom heel belangrijk. Zo helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van ons krijgt zo goed en prettig mogelijk is.

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost ongeveer vijf minuten van uw tijd en is anoniem.

Dit onderzoek maakt deel uit van praktijkaccreditering, waarmee de praktijk de zorgverlening en praktijkvoering laat toetsen door een onafhankelijke partij (NPA).

 

Vragenlijsten

Zo werkt het:

  • Klik op de naam van uw huisarts of de door u meest bezochte locatie
  • Klik op "vragenlijst starten"
  • Klik op een hoofdstuk om te beginnen met invullen.
  • Klaar? Klik het volgende hoofdstuk aan.
  • Boven de vragenlijst kunt u precies zien hoeveel vragen u heeft ingevuld, en hoeveel nog niet.

Vragenlijsten huisartsen:

Vragenlijsten locaties:

 

Alvast bedankt!